کلیدواژه‌ها = پنبه
شناسایی موج گرمایی منجر به کاهش عملکرد پنبه شهرستان اصفهان درتابستان 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

سیده محبوبه ابن حجازی؛ حجت اله یزدان پناه


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی محصول پنبه استان خراسان رضوی

دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 163-182

حامد سالاری؛ عبدالرضا کاشکی؛ مختار کرمی؛ رحمان زندی


بررسی شرایط آب و هوایی دشت مغان برای کشت محصول پنبه با روش ANP

دوره 1398، شماره 37، بهمن 1398، صفحه 111-122

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر؛ زهرا قاسم آبادی


امکان سنجی کشت پنبه در استان خوزستان

دوره 1390، شماره 5، مهر 1390، صفحه 3-18

قاسم عزیزی؛ محمود داودی؛ ایمان روستا