کلیدواژه‌ها = آسایش حرارتی
بهینه یابی فرم سایبان برای بازشوهای خانه های سنتی شهر خرم آباد با استفاده از نرم افزار Ecotect Analysis (نمونه موردی: خانه کشفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

حسین ناصری؛ زهرا امینی فارسانی


بررسی میزان مطابقت بناهای خاک‌پناه میمند با اقلیم آن از لحاظ آسایش حرارتی

دوره 1399، شماره 43، مهر 1399، صفحه 171-189

امیررضا خاکسار؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی


بررسی رفتار حرارتی دوره OHP بناهای مسکونی خاک‌پناه در میمند کرمان

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 177-192

امیررضا خاکسار؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی