کلیدواژه‌ها = GIS
تحلیل مکانی و زمانی روند تغییرات سالانة کمینه و بیشینه‌ی دما در ایران مبتنی بر روش رگرسیون چندک

دوره 1402، شماره 55، اسفند 1402، صفحه 153-167

صدیقه برارخان‌پور؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ لاله رضایی‌قلعه


بکارگیری روش AHP در جانمائی ایستگاه هواشناسی جاده ای در محورهای ارتباطی استان خراسان رضوی

دوره 1398، شماره 38، شهریور 1399، صفحه 93-111

سینا صمدی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ احسان فرشته پور؛ شراره ملبوسی؛ دانا علیزاده


مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد

دوره 1395، شماره 27، مهر 1395، صفحه 59-75

نوید حیدری؛ رضا دوستان؛ مجید حبیبی نوخندان


پهنه بندی زیست اقلیم انسانی ایران

دوره 1393، شماره 17، اردیبهشت 1393، صفحه 19-32

رضا اسماعیلی


مکان‌یابی مناسب‌ترین مناطق کشت گندم دیم(مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

دوره 1392، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 57-72

فاطمه عباسی؛ کوروش احترامیان؛ لیلی خزانه داری؛ سهراب محمد نیا قرایی؛ مرتضی اثمری


ارزیابی و دقت سنجی روش‌های درون‌یابی مکانی در برآورد نیازهای گرمایشی و سرمایشی ایران

دوره 1392، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 73-84

منصور حلیمی؛ اشرف تخت اردشیر؛ شاه بختی رستمی


امکان سنجی کشت پنبه در استان خوزستان

دوره 1390، شماره 5، مهر 1390، صفحه 3-18

قاسم عزیزی؛ محمود داودی؛ ایمان روستا


پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد)

دوره 1390، شماره 5، مهر 1390، صفحه 103-116

علی اکبر متکان؛ روشنک درویش زاده؛ امین حسینی اصل؛ محسن ابراهیمی خوسفی؛ زهره ابراهیمی خوسفی