کلیدواژه‌ها = بارش
تحلیل تغییرپذیری و نوسان بارش سالانه در مناطق پستهکاری استان کرمان براساس تحلیل سریهای زمانی

دوره 1402، شماره 55، اسفند 1402، صفحه 29-46

علیرضا بنی اسدی؛ احمد مزیدی؛ غلامعلی مظفری؛ کمال امیدوار


آشکار سازی تغییر اقلیم با تحلیل روند وقوع رخدادهای فرین اقلیمی در غرب و جنوب غرب ایران

دوره 1402، شماره 54، مهر 1402، صفحه 37-54

مهران زند؛ سارا غلامرضایی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ بهلول علیجانی


حساسیت‌سنجی مدل WRF به پیکربندی فیزیکی و فرآیندهای همرفتی در پیش‌بینی فصلی بارش در شمال شرق ایران

دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 1-20

الهه قاسمی کرکانی؛ حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ ابراهیم فتاحی


مدل سازی سری های زمانی دما و بارش ماهانه در تبریز با استفاده از مدل حافظه بلندمدت ARFIMA

دوره 1401، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 65-76

مسعود فضلعلی پورمیاندوآب؛ پرویز نصیری؛ علی محمدیان مصمم


ویژگی‌های همگرایی شار رطوبتی در زمان وقوع خشکسالی‌ها و ترسالی‌های فراگیر ایران

دوره 1401، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 143-168

پیمان محمودی؛ محسن حمیدیان پور؛ مهدی سنایی


واکاوی آماری و همدیدی سامانه بارشی منجر به سیلاب دی ماه 1398 در جنوب و جنوب شرق کشور

دوره 1401، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 149-162

هنگامه شیراوند؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ سید اسعد حسینی؛ زرین طحان


بررسی اثرات خشکسالی هواشناسی بر خشکیدگی جنگل‌های بلوط غرب ایران، مورد مطالعه (جنگلهای استان لرستان)

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 1-16

مهران زند؛ مرتضی میری؛ طیب رضیئی؛ علی اکبر نوروزی


تحلیل همبستگی‌های درون‌سالانه بارش هفتگی ‌با دورپیوندNAO در ایران

دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 15-24

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو قمشلو؛ پرویز ایران نژاد


مقایسه و ارزیابی دقت داده‌های بارش پایگاه کوردکس با داده‌های ایستگاهی(موردکاوی: بارش تابستانه جنوب شرق ایران)

دوره 1399، شماره 43، مهر 1399، صفحه 15-32

محمدرضا سالاری فنودی؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ محسن حمیدیان پور


مروری بر مکانیسم الگوهای سینوپتیکی ناوه دریای سرخ (RST) و اثرش بر بارش‌های ایران

دوره 1399، شماره 43، مهر 1399، صفحه 33-54

قاسم عزیزی؛ الهه قاسمی کرکانی؛ ناصر ایزدی


بررسی قدرت تفکیک مکانی مناسب داده‌های بارش روزانه پایگاه ERA-Interim در شمال شرق ایران

دوره 1398، شماره 38، شهریور 1399، صفحه 77-92

عاطفه عرفانی؛ ایمان بابائیان؛ علیرضا انتظاری


مطالعه روند تغییرات فصلی و سالانه بارش با روش رگرسیون چندک (مطالعه موردی: ایستگاه هاشم‌آباد گرگان)

دوره 1398، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 89-104

صدیقه برارخان‌پور؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ لاله رضایی قلعه


تغییرات دهه‌ای میانگین بارش ماه‌‌های فصل سرد در ناحیه خزری طی نیم سدۀ اخیر

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 31-46

حسین عساکره؛ نسرین ورناصری قندعلی


شبیه سازی تصادفی بارش روزانه با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم یافته در اقلیم نیمه خشک

دوره 1398، شماره 37، بهمن 1398، صفحه 1-20

حنانه باروتی؛ کاظم اسماعیلی؛ بیژن قهرمان


ایجاد شاخص‌های ماهانه چرخندگی بر اساس گردش جوی منطقه‌ای در جنوب ایران

دوره 1397، شماره 35، اسفند 1397، صفحه 19-40

علی طباطبائیان؛ محمد رضا پیشوایی؛ پیمان محمودی


تخمین خشکسالی دراستان لرستان با استفاده از شبکه های هوشمند

دوره 1397، شماره 35، اسفند 1397، صفحه 41-52

حسن ترابی پوده؛ رضا دهقانی؛ سعید رستمی


بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 1396، شماره 29، اردیبهشت 1396، صفحه 1-18

مصطفی اکبری ینگه قلعه؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا فرید حسینی؛ مرتضی اکبری


مقایسه پهنه‌های بارشی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی

دوره 1392، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 97-110

محمود خسروی؛ محسن بستانی؛ محمد علی عزیزاقلی؛ مصدق گودرزی فر