کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
بررسی روند تغییر و پیش نگری برف مرز ارتفاعات البرز استان مازندران در فصل زمستان، با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای

دوره 1400، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 157-175

رحیم یوسفی زاده؛ ساویز صحت؛ خلیل غلام نیا؛ علی ملکی؛ گلزار عینالی


معرفی و ارزیابی مدلی پایدار برای تخمین شاخص سطح برگ گندم بوسیله تصاویر ماهواره‌ای در شرایط اقلیمی متفاوت

دوره 1398، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 61-74

حسین زارع؛ محمد بنایان؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حسین ثنائی نژاد؛ تیلو اشترک


طبقه‌بندی و پیش‌بینی تغییرات مکانی-زمانی سطوح نفوذ ناپذیر شهری و اثرات آن بر شدت جزیره حرارتی

دوره 1399، شماره 41، اردیبهشت 1399، صفحه 15-34

کیوان عزی مند؛ حسین عقیقی؛ علی اکبر متکان


نقشه‌سازی رقومی ویژگی‌های خاک با استفاده از داده‌ی سنجش از دوری

دوره 1397، شماره 33، آبان 1397، صفحه 33-42

مجید رحیم زادگان؛ حامد حسنلو؛ محمدرضا مباشری


تجهیزات انداز‌ه‌گیری سرعت و جهت باد: روش‌ها، چالش‌ها و روند فنّاوری

دوره 1397، شماره 33، آبان 1397، صفحه 43-62

نوید چینی فروش؛ غلامرضا لطیف شبانگاهی


بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 1396، شماره 29، اردیبهشت 1396، صفحه 1-18

مصطفی اکبری ینگه قلعه؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ علیرضا فرید حسینی؛ مرتضی اکبری


پهنه بندی خطر خشکسالی مناطق خشک با استفاده از روشهای دانش مبنا در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه شیطور، یزد)

دوره 1390، شماره 5، مهر 1390، صفحه 103-116

علی اکبر متکان؛ روشنک درویش زاده؛ امین حسینی اصل؛ محسن ابراهیمی خوسفی؛ زهره ابراهیمی خوسفی