کلیدواژه‌ها = سینوپتیک
خوشه‏ بندی ایستگاه‏ های سینوپتیک ایران بر اساس پارامترهای هواشناسی و جغرافیایی

دوره 1402، شماره 55، اسفند 1402، صفحه 15-28

وجیهه محمدی ثابت؛ محمد موسوی بایگی؛ مهدی جباری نوقابی؛ کامران داوری


تحلیل الگوهای جوی وقوع بارش‌ شدید در خراسان

دوره 1402، شماره 55، اسفند 1402، صفحه 201-216

رضا دوستان؛ هادی منصوری؛ مجید حبیبی نوخندان


مروری بر مکانیسم الگوهای سینوپتیکی ناوه دریای سرخ (RST) و اثرش بر بارش‌های ایران

دوره 1399، شماره 43، مهر 1399، صفحه 33-54

قاسم عزیزی؛ الهه قاسمی کرکانی؛ ناصر ایزدی


شبیه‌سازی توفان تندری با استفاده از مدل WRF در استان کرمانشاه مطالعه موردی: 31 مارس 2014

دوره 1399، شماره 43، مهر 1399، صفحه 73-86

علی محمد خورشیددوست؛ مهدی اسدی؛ حسن حاجی محمدی