کلیدواژه‌ها = روند
واکاوی روند متوسط دمای زیرحوضه های قائنات در مراحل مختلف فنولوژی محصول زرشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

غلامعلی کریمی؛ امیر گندمکار؛ علیرضا عباسی


تحلیل تغییرپذیری و نوسان بارش سالانه در مناطق پستهکاری استان کرمان براساس تحلیل سریهای زمانی

دوره 1402، شماره 55، اسفند 1402، صفحه 29-46

علیرضا بنی اسدی؛ احمد مزیدی؛ غلامعلی مظفری؛ کمال امیدوار


بررسی تغییرات مقادیر حدی دما و بارش ایران در 60 سال گذشته

دوره 1402، شماره 54، مهر 1402، صفحه 163-178

شراره ملبوسی؛ فاطمه زابل عباسی؛ مرتضی پاکدامن؛ زهره جوانشیری


تحلیل روند یخبندان‌های بهاره، پاییزه و طول فصل بدون یخبندان و بررسی احتمال رخداد آن بر پایه شاخص دورپیوندی انسو در نمونه‌های اقلیمی ایران

دوره 1401، شماره 51، آذر 1401، صفحه 212-199

جلیل هلالی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ توران حسین زاده؛ مجید چراغعلی زاده؛ منصوره کوهی


بررسی آماری روند تغییرات دمای تر در ایران مرکزی

دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 95-106

امیر حسین مشکوتی؛ سارا سلیمانی؛ محمد مرادی


بررسی روند رخدادهای حدی دما بر اساس گزارش پنجم IPCC (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 1400، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 1-22

الهام عابدینی؛ محمد موسوی بایگی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ یحیی سلاح ورزی


بررسی و تحلیل روند تبخیر و تعرق گیاه مرجع در ایستگاه‌های سینوپتیک استان خراسان رضوی

دوره 1398، شماره 38، شهریور 1399، صفحه 113-129

هوشمند عطایی؛ سید علیرضا تشکری هاشمی؛ مهسا راویان


بررسی و تحلیل روند رطوبت ویژه جنوب شرق ایران

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 109-124

وحید سلامتی هرمزی؛ احمد مزیدی؛ علی سالاری


بررسی نوسانات منطقه‌ای دما و بارش در جنوب غرب آسیا

دوره 1399، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 155-167

سید اسعد حسینی؛ لیلا مجیدی؛ عارف بالی؛ هنگامه شیراوند


چشم انداز دمای کمینه و بیشینۀ استان اصفهان در افق 2050-2017

دوره 1396، شماره 29، اردیبهشت 1396، صفحه 37-54

اصغر کامیار؛ سعید موحدی؛ آقای دکتر حجت اله یزدان پناه


ترمیم و گسترش 127 سال آمار دمای ماهانه مشهد

دوره 1393، شماره 17، اردیبهشت 1393، صفحه 111-123

محبوبة فرزندی؛ حجت رضائی پژند؛ سید حسین ثنایی نژاد


تحلیل فضایی تغییرات زمانی مکانی درجه روز سرمایشی ماهانه ایران

دوره 1391، شماره 12، فروردین 1391، صفحه 1-12

سید ابوالفضل مسعودیان؛ رضا ابراهیمی؛ بهلول علیجانی