کلیدواژه‌ها = روند
تعداد مقالات: 10
3. بررسی و تحلیل روند تبخیر و تعرق گیاه مرجع در ایستگاه‌های سینوپتیک استان خراسان رضوی

دوره 1398، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 113-129

هوشمند عطایی؛ سید علیرضا تشکری هاشمی؛ مهسا راویان


4. بررسی و تحلیل روند رطوبت ویژه جنوب شرق ایران

دوره 1399، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 109-124

وحید سلامتی هرمزی؛ احمد مزیدی؛ علی سالاری


5. بررسی نوسانات منطقه‌ای دما و بارش در جنوب غرب آسیا

دوره 1399، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 155-167

سید اسعد حسینی؛ لیلا مجیدی؛ عارف بالی؛ هنگامه شیراوند


7. چشم انداز دمای کمینه و بیشینۀ استان اصفهان در افق 2050-2017

دوره 1396، شماره 29، بهار 1396، صفحه 37-54

اصغر کامیار؛ سعید موحدی؛ آقای دکتر حجت اله یزدان پناه


9. ترمیم و گسترش 127 سال آمار دمای ماهانه مشهد

دوره 1393، شماره 17، بهار 1393، صفحه 111-123

محبوبة فرزندی؛ حجت رضائی پژند؛ سید حسین ثنایی نژاد


10. تحلیل فضایی تغییرات زمانی مکانی درجه روز سرمایشی ماهانه ایران

دوره 1391، شماره 12، بهار 1391، صفحه 1-12

سید ابوالفضل مسعودیان؛ رضا ابراهیمی؛ بهلول علیجانی