کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
پهنه‌بندی مناطق کشور بر اساس شاخص‌های اثرات تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

محمد اخباری؛ محمد بصیری صدر


اولویت بندی ریسک‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

مهدی صالح آبادی؛ مریم ایلانلو


تحلیل اثر تغییر اقلیم بر ناایستایی بارش های حدی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

منوچهر فرج زاده؛ مهین رازی قلاوند؛ یوسف قویدل


بررسی روند رویدادهای حدی اقلیمی در حوزه آبخیز حبله رود با استفاده از نرم افزارRClimDex (دوره آماری 1986 تا 2017)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

مهین نادری؛ واحدبردی شیخ؛ عبدالرضا بهره مند؛ چوقی بایرام کمکی؛ عبدالعظیم قانقرمه


دورنمایی از شرایط تغییر اقلیم ۵۰ سال آینده استان خوزستان با تاکید بر عنصر دما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

یاسر زکوی؛ رضا برنا؛ جعفر مرشدی؛ جبرائیل قربانیان


بررسی نمایه‌های حدی دما و بارش تحت شرایط تغییر اقلیم در استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

غلامرضا جانبازقبادی؛ علی اصغر زاده؛ صدرالدین متولی؛ مجید طاهریان؛ منصوره کوهی


تحلیل روند ماهانه تغییرات تبخیر- تعرق در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 81-96

منصوره احمدی کارلادانی؛ ابوطالب هزار جریبی؛ خلیل قربانی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی محصول پنبه استان خراسان رضوی

دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 163-182

حامد سالاری؛ عبدالرضا کاشکی؛ مختار کرمی؛ رحمان زندی


پتانسیل یابی نواحی مناسب کشت زعفران استان لرستان در تغییر اقلیم

دوره 1401، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 89-108

علی جودکی؛ منیژه ظهوریان پردل؛ علیرضا شکیبا؛ آمنه دشت بزرگی


پیش‌نگری متغیرهای اقلیمی استان سیستان و بلوچستان تحت شرایط سناریوهای واداشت تابشی RCP

دوره 1401، شماره 51، آذر 1401، صفحه 148-129

مهسا فرزانه؛ شراره ملبوسی؛ محسن حمیدیان پور


اثر تغییر اقلیم بر بارش، دما و کیفیت آب سطحی در حوزه اسکندری اصفهان

دوره 1401، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 121-134

محسن طلابی؛ ابوالفضل عزیزیان؛ سمانه پورمحمدی؛ نجمه یرمی


بررسی رخدادهای حدی دمایی در استان آذربایجان شرقی در دوره 1428- 1388

دوره 1400، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 143-156

فرناز پوراصغر؛ مهدی اصلاحی؛ یونس اکبرزاده


ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مشخصات امواج در سواحل خلیج فارس

دوره 1400، شماره 47، آذر 1400، صفحه 157-175

محسن حاجیوند؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ عباس حق شناس؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ ایمان بابائیان


بررسی روند رخدادهای حدی بارشی استان خراسان جنوبی در اثر گرمایش جهانی (بازه اقلیمی: 1989-2018)

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 29-42

جمیله قلی پور؛ محمد موسوی بایگی؛ ایمان بابائیان؛ مهدی جباری نوقابی


تحلیل جامعه شناختی رابطه تغییر اقلیم وسرمایه اجتماعی در ایران

دوره 1400، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 131-146

سوده هاتفی؛ عاصمه قاسمی؛ بدری برندگی؛ سعید معیا


بررسی عملکرد چهار روش کوچک‌مقیاس سازی بارش و دما تحت سناریوهای RCP مطالعه موردی: ایستگاه کرج

دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 43-66

آیسن یوسف دوست؛ عباس خاشعی سیوکی؛ ام البنی محمد رضاپور؛ حسین طبری


پیش نگری متغیرهای اقلیمی دهه های آینده در پهنه جنوب شرق ایران

دوره 1400، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 97-112

مهسا فرزانه؛ آزاده اربابی سبزواری؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ فریده اسدیان


مقایسه و ارزیابی دقت داده‌های بارش پایگاه کوردکس با داده‌های ایستگاهی(موردکاوی: بارش تابستانه جنوب شرق ایران)

دوره 1399، شماره 43، مهر 1399، صفحه 15-32

محمدرضا سالاری فنودی؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ محسن حمیدیان پور