نویسنده = صدرالدین متولی
ارزیابی پتانسیل استراحت ساحلی با استفاده از عناصر اقلیمی در توسعه گردشگری پایدار شهری(مطالعه موردی: استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

عبدالکریم بائی لاشکی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانبازقبادی


بررسی اثر تغییر اقلیم در انتقال آب بین حوضه‌ای تحت سناریوها و مدل تغییر اقلیم (حوضه تجن استان مازندران)

دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 35-50

رحمان علی حق شناس گتابی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ هادی رزاقیان؛ بابک مومنی


ارزیابی توانمندی سه روش آماری ریزمقیاس گردانی برونداد دما و بارش مدل های CMIP6 در حوضه آبریز کشف رود

دوره 1402، شماره 53، شهریور 1402، صفحه 117-132

محبوبه رشیدی قانع؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ منصوره کوهی


تحلیل فضایی آسیب پذیری زیست اقلیمی ناشی از مخاطره موج گرم در سطح کلانشهر اهواز

دوره 1400، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 85-98

سوفیا خزایی کوهپر؛ غلام رضا جانباز قبادی؛ صدرالدین متولی