نویسنده = هاشم رستم زاده
بررسی روند و پیش نگری تغییرات فرین های دمایی با استفاده از مدل های CMIP6 در شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

بهروز ساری صراف؛ هاشم رستم زاده؛ نبی محمدی


تشخیص فاز بارش در فواصل زمانی ساعتی و روزانه در شمال غرب ایران

دوره 1401، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 15-26

الناز استادی؛ سعید جهانبخش؛ مجید رضایی بنفشه؛ هاشم رستم زاده؛ علی محمد خورشیددوست