نویسنده = پیمان محمودی
بررسی ساختار سه ‌بعدی چرخند‌های موجد بارش‌های فراگیر غرب و شمال غرب ایران با منشأ دریای مدیترانه در دوره سرد سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

,واحد رئیسی؛ پیمان محمودی


ویژگی‌های همگرایی شار رطوبتی در زمان وقوع خشکسالی‌ها و ترسالی‌های فراگیر ایران

دوره 1401، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 143-168

پیمان محمودی؛ محسن حمیدیان پور؛ مهدی سنایی


ایجاد شاخص‌های ماهانه چرخندگی بر اساس گردش جوی منطقه‌ای در جنوب ایران

دوره 1397، شماره 35، اسفند 1397، صفحه 19-40

علی طباطبائیان؛ محمد رضا پیشوایی؛ پیمان محمودی