نویسنده = ساویز صحت
بررسی دقت مدل WRF و تصاویر ماهواره‌ای در شبیه سازی گرد‌و‌خاک جنوب شرق ایران: مطالعه موردی آوریل 2017

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

سحر زیرک زاده؛ امیرحسین مشکوتی؛ میر مسعود خیرخواه زرکش؛ ساویز صحت کاشانی؛ فاضل ایرانمنش


بررسی روند تغییر و پیش نگری برف مرز ارتفاعات البرز استان مازندران در فصل زمستان، با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای

دوره 1400، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 157-175

رحیم یوسفی زاده؛ ساویز صحت؛ خلیل غلام نیا؛ علی ملکی؛ گلزار عینالی


تحلیل شاخص توفان گردوخاک (DSI)، بسامد رخدادهای گردوخاک و دید افقی در منطقه غرب آسیا

دوره 1400، شماره 47، آذر 1400، صفحه 57-70

مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ نوشین خدام؛ سارا کرمی؛ سحر تاجبخش؛ عباس رنجبر