نویسنده = ساویز صحت
بررسی دقت مدل WRF و تصاویر ماهواره‌ای در شبیه سازی گرد‌و‌خاک جنوب شرق ایران: مطالعه موردی آوریل 2017

دوره 1401، شماره 51، آذر 1401، صفحه 48-33

سحر زیرک زاده؛ امیرحسین مشکوتی؛ میر مسعود خیرخواه زرکش؛ ساویز صحت کاشانی؛ فاضل ایرانمنش


بررسی روند تغییر و پیش نگری برف مرز ارتفاعات البرز استان مازندران در فصل زمستان، با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای

دوره 1400، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 157-175

رحیم یوسفی زاده؛ ساویز صحت؛ خلیل غلام نیا؛ علی ملکی؛ گلزار عینالی


تحلیل شاخص توفان گردوخاک (DSI)، بسامد رخدادهای گردوخاک و دید افقی در منطقه غرب آسیا

دوره 1400، شماره 47، آذر 1400، صفحه 57-70

مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ نوشین خدام؛ سارا کرمی؛ سحر تاجبخش؛ عباس رنجبر