نویسنده = کمال امیدوار
تحلیل تغییرپذیری و نوسان بارش سالانه در مناطق پستهکاری استان کرمان براساس تحلیل سریهای زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

علیرضا بنی اسدی؛ احمد مزیدی؛ غلامعلی مظفری؛ کمال امیدوار


واکاوی همدیدی اثر تغییرات اقلیمی بر ویژگی های پوشش برف زاگرس میانی در ارتباط با الگوهای گردشی جو

دوره 1401، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 1-20

مسلم صیدی شاهیوندی؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی


مدلسازی توفانهای تندری جنوب غرب ایران با استفاده از مدل عددی WRF

دوره 1401، شماره 51، آذر 1401، صفحه 65-49

کمال امیدوار؛ رضا کاوسی؛ اسماعیل عباسی؛ احمد مزیدی


واکاوی آماری-همدید بارش‌های سنگین جنوب و جنوب غرب ایران

دوره 1398، شماره 40، شهریور 1399، صفحه 27-40

کمال امیدوار؛ نساء سپندار؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی


تحلیل همدید اثرات پدیده بلاکینگ بر بارش‌های سیلابی فروردین‌ماه 1392 در نیمه جنوبی ایران

دوره 1395، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 67-82

مهدی محمودآبادی؛ کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ مهران فاطمی