نویسنده = علیرضا انتظاری
بررسی قدرت تفکیک مکانی مناسب داده‌های بارش روزانه پایگاه ERA-Interim در شمال شرق ایران

دوره 1398، شماره 38، شهریور 1399، صفحه 77-92

عاطفه عرفانی؛ ایمان بابائیان؛ علیرضا انتظاری


نقش پارامتر های آب هوایی بر عملکرد محصول بادام مطالعه موردی: سبزوار

دوره 1393، شماره 17، اردیبهشت 1393، صفحه 125-141

زهرا جوادی؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ علیرضا انتظاری