نویسنده = ایمان بابائیان
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مشخصات امواج در سواحل خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

محسن حاجیوند؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ عباس حق شناس؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ ایمان بابائیان


2. مدل‌سازی رابطه طوفان‌های گردوغبار با متغیرهای حدی و متوسط دما در نیمه غربی کشور

دوره 1400، شماره 45، بهار 1400، صفحه 113-126

مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد انصاری قوجقار؛ شهاب عراقی نژاد؛ ایمان بابائیان


3. بررسی اثر تغییر اقلیم برکیفیت انگور بی دانه سفید (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی کشاورزی گلمکان)

دوره 1399، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 109-126

احمد علیزاده؛ ایمان بابائیان؛ حمید نوری؛ محمد علی نجاتیان


4. بررسی قدرت تفکیک مکانی مناسب داده‌های بارش روزانه پایگاه ERA-Interim در شمال شرق ایران

دوره 1398، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 77-92

عاطفه عرفانی؛ ایمان بابائیان؛ علیرضا انتظاری


5. آشکارسازی و به ‌روز رسانی تغییر اقلیم در ایستگاه‌های کشور (دوره 2017-1958)

دوره 1399، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 137-153

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ ایمان بابائیان؛ یاشار فلامرزی