نویسنده = فرناز پوراصغر
تخمین حداکثر بارش محتمل(PMP) با رویکرد پیش بینی سیل در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 1401، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 103-114

مهدی اصلاحی؛ فرناز پوراصغر؛ ناصر منصوری درخشان؛ یونس اکبرزاده


بررسی شار رطوبت از دریاهای مجاور در دوره‌های مرطوب و خشک فصل زمستان نیمه جنوبی کشور

دوره 1392، شماره 15، مهر 1392، صفحه 2-16

فرناز پوراصغر؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف