نویسنده = بهلول علیجانی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تغییرپذیری درون‌سالی تاوایی نسبی در خاورمیانه و مدیترانه شرقی

دوره 1396، شماره 29، اردیبهشت 1396، صفحه 55-71

آزیتا امیری؛ بهلول علیجانی؛ زهرا بیگم حجازی؛ ابراهیم فتاحی؛ مجید آزادی


2. بررسی همدید وسیع ترین و مستمرترین یخبندان ایران در دوره 2004-1963

دوره 1395، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 1-20

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ ابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


3. تحلیل همدیدی سامانه‌های شرجی در استان خوزستان

دوره 1393، شماره 17، اردیبهشت 1393، صفحه 57-72

محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ فائقه الماسی


4. بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن‌ها بر بارش ایران

دوره 1392، شماره 15، مهر 1392، صفحه 31-45

منوچهر فرج زاده اصل؛ محمد احمدی؛ بهلول علیجانی؛ یوسف قویدل رحیمی؛ عباس مفیدی؛ ایمان بابائیان


5. تحلیل اقلیمی تغییرات ماهانه و فصلی ازون سطحی ایستگاه سنجش آلودگی زمینه جوّ فیروزکوه

دوره 1391، شماره 11، مهر 1391، صفحه 1-14

محمّد جعفری ‌عفی‌آباد؛ بهلول علیجانی


6. تحلیل فضایی تغییرات زمانی مکانی درجه روز سرمایشی ماهانه ایران

دوره 1391، شماره 12، فروردین 1391، صفحه 1-12

سید ابوالفضل مسعودیان؛ رضا ابراهیمی؛ بهلول علیجانی