دوره و شماره: دوره 1398، شماره 39، تابستان 1399، صفحه 1-130 (سال دهم- شماره سی ونهم-پاییز 1398) 
9. پهنه‌بندی آگروکلیماتیک کشت انگور در حوضه آبخیز قره سو با استفاده از روش‌های نوین چند معیاره

صفحه 123-138

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر؛ عباسعلی صدیق نیا؛ یوسف جعفری‌حسی‌کندی جعفری‌حسی‌کندی