نویسنده = علیجانی، بهلول
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه مراکز فعالیت تاوایی نسبی در خاورمیانه با دمای هوای ایران

دوره 1397، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 1-12

آزیتا امیری؛ بهلول علیجانی؛ زهرا حجازی زاده؛ آقای دکتر ابراهیم فتاحی؛ مجید آزادی


2. تحلیل الگوی رفتاری سناریو های آب و هوایی و تاثیر آن بر تغییرات سطح آب دریای خزر

دوره 1397، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 13-30

فردین صابری لویه؛ بهلول علیجانی؛ شهریار خالدی