نویسنده = مباشری، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. نقشه‌سازی رقومی ویژگی‌های خاک با استفاده از داده‌ی سنجش از دوری

دوره 1397، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 33-42

مجید رحیم زادگان؛ حامد حسنلو؛ محمدرضا مباشری