نویسنده = سلیقه زاده، مهرنوش
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی موردی چینش قائم باد سطوح بالا

دوره 1396، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 89-102

محمد مرادی؛ مهرنوش سلیقه زاده؛ فروزان ارکیان