نویسنده = پور آتشی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی سامانه‌های کم فشار جنوبی

دوره 1396، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 37-54

محبوبه پور آتشی؛ محمد مرادی؛ ابراهیم فتاحی