نویسنده = خاشعی سیوکی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد روش برنامه‌ریزی بیان ژن در پیش‌بینی تابش خورشیدی روزانه در گستره ایران

دوره 1397، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 43-56

فهیمه خادم‌پور؛ عباس خاشعی سیوکی؛ مهدی امیرآبادی‌زاده