نویسنده = شاهی نژاد، بابک
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد شبکه‌ عصبی موجک در تخمین دمای متوسط هوا شهرستان ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1396

رضا دهقانی؛ بابک شاهی نژاد


2. کاربرد شبکه‌ عصبی موجک در تخمین دمای متوسط هوا شهرستان ساری

دوره 1395، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 75-86

بابک شاهی نژاد؛ رضا دهقانی