نویسنده = یزدان پناه، حجت الله
تعداد مقالات: 2
1. تدوین یک سامانه جدید پهنه‌بندی ایران ازلحاظ نیاز سرمایش در دهه‌های آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396

رضا ابراهیمی؛ فاطمه تقوی نیا؛ حجت الله یزدان پناه


2. تدوین یک سامانه جدید پهنه‌بندی ایران ازلحاظ نیاز سرمایش در دهه‌های آینده

دوره 1396، شماره 29، بهار 1396، صفحه 125-139

حجت الله یزدان پناه؛ رضا ابراهیمی؛ فاطمه تقوی نیا