نویسنده = عظیمی، سعید
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی پراکنش مکانی و ارتباط وقوع خشکسالی با کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی برپایه شاخص‌های GRI در محیط GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396

سعید عظیمی؛ مهدی اژدری مقدم؛ سید آرمان هاشمی منفرد