نویسنده = تاجبخش، سحر
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه ی آماری و شناسایی نوع مه به کمک یک الگوریتم در مهمترین فرودگاه های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396

سحر تاجبخش


2. برآورد نوع و مقدار بارش با استفاده از سنجنده TMI ماهوارهTRMM

دوره 1398، شماره 37، زمستان 1398، صفحه 38-56

جواد بداق جمالی؛ سهیلا جوانمرد؛ سحر تاجبخش


3. اقلیم شناسی رخداد پوشش ابرهای پائین در ایران (2010-1981)

دوره 1397، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 15-32

سهیلا جوانمرد؛ سحر تاجبخش؛ جواد بداق جمالی