نویسنده = مرادیان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین منطقه هدف بارورسازی ابرها با استفاده از مدل‌ پاشندگی

دوره 1394، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 80-91

علی فلاحی؛ فاطمه مرادیان