نویسنده = فتح نیا، امان اله
تعداد مقالات: 1
1. فراکاوی روند بارش در ایران و ارتباط آن با واداشت های پیوند از دور

دوره 1394، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 19-32

محمد احمدی؛ امان اله فتح نیا؛ شعیب آب‌خرابات