نویسنده = علی‌اکبری ‌بیدختی، علی
تعداد مقالات: 1
1. حل عددی معادلات آب کم‌عمق یک‌بُعدی با روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم

دوره 1394، شماره 21، بهار 1394، صفحه 85-98

اسماعیل قیصری؛ سرمد قادر؛ علی علی‌اکبری ‌بیدختی