نویسنده = اداوی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی توموگرافیک بخار آب و انکسارپذیری تر با استفاده از امواج GPS

دوره 1394، شماره 21، بهار 1394، صفحه 73-84

زهره اداوی؛ مسعود مشهدی حسینعلی