نویسنده = کمالی، دکتر غلامعلی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کمّی ریسک خشکسالی کشاورزی درچند نمونه اقلیمی کشور

دوره 1394، شماره 21، بهار 1394، صفحه 61-72

سید علیرضا آقایان؛ دکتر غلامعلی کمالی؛ سهراب حجّام