نویسنده = میرزائی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه امواج گرانی- لختی براساس تغییرات بزرگ‌دامنه فشار سطح بر روی ایران

دوره 1394، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 61-68

راحله عسگری؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب‌الحجه