نویسنده = خسروی، محمود
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1396

محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور؛ صالح کردی تمین


2. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان

دوره 1395، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 25-42

محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور؛ صالح کردی تمین


4. تحلیل همدیدی سامانه‌های شرجی در استان خوزستان

دوره 1393، شماره 17، بهار 1393، صفحه 57-72

محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ فائقه الماسی