نویسنده = زهره وندی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بارش های روزانه تبریز جهت بررسی احتمال تواتر و تداوم روزهای خشک و مرطوب

دوره 1397، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 91-105

فخرالدین ایرانپور؛ حسن زهره وندی