نویسنده = الماسی، فائقه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل همدیدی سامانه‌های شرجی در استان خوزستان

دوره 1393، شماره 17، بهار 1393، صفحه 57-72

محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ فائقه الماسی