نویسنده = شائمی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. تقویم توریستی استان فارس

دوره 1392، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 107-116

عباسعلی آروین؛ اکبر شائمی؛ کبری شجاعی زاده