نویسنده = محمدی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی الگوی همدیدی سامانه های بندالی موثر بر دمای ایران

دوره 1393، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 81-92

فاطمه درگاهیان؛ بهلول بهلول علجانی؛ حسین محمدی