نویسنده = خدادی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. نقش سامانه‌های همدیدی گذرا در ترابرد فصلی رطوبت روی ایران

دوره 1392، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 47-62

محمد مهدی خدادی؛ مجید آزادی؛ هوشنگ قائمی