نویسنده = سیدنژادگل‌خطمی، نفیسه
تعداد مقالات: 1
1. درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد

دوره 1392، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 17-30

نفیسه سیدنژادگل‌خطمی؛ سیدحسین ثنائی‌نژاد؛ بیژن قهرمان؛ حجت رضائی‌پژند