نویسنده = قهرمان، بیژن
تعداد مقالات: 2
1. درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد

دوره 1392، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 17-30

نفیسه سیدنژادگل‌خطمی؛ سیدحسین ثنائی‌نژاد؛ بیژن قهرمان؛ حجت رضائی‌پژند


2. الگوهای جدید برآورد رطوبت نسبی روزانه در ناحیه کوهستانی ایران

دوره 1391، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 1-126

محبوبه فرزندی؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ حجت رضایی پژند