نویسنده = شمسی پور، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی همدید پیدایش و گسترش توفند حاره ای فت در جنوب غرب آسیا

دوره 1391، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 79-98

فرزاد سلمانیان؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی اکبر شمسی پور؛ کبری زارعی