نویسنده = جعفری ‌عفی‌آباد، محمّد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اقلیمی تغییرات ماهانه و فصلی ازون سطحی ایستگاه سنجش آلودگی زمینه جوّ فیروزکوه

دوره 1391، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 1-14

محمّد جعفری ‌عفی‌آباد؛ بهلول علیجانی