نویسنده = مهدیزاده سراج، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. پیشنهاد روشی برای پهنه‌بندی اقلیمی ایران بر مبنای پتانسیل تهویه طبیعی (مطالعه موردی شهر یزد)

دوره 1391، شماره 12، بهار 1391، صفحه 13-22

رزا وکیلی‌نژاد؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ فاطمه مهدیزاده سراج