ارزیابی عملکرد سازمان هواشناسی کشور درجمع آوری داده با رویکرد مدل توسعه یافته کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشکده فنی و مهندسی

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این مقاله، به بررسی فرآیندهای سازمان هواشناسی  و نحوه دسته بندی آنها درقالب آیتمهای سازمانیپرداخته شده است.این آیتمها در هر سازمان نقشه فرآیندها و نحوه انجام کار و وظایف سازمان رانشان می دهد.در سطح کلان فرآیندها در غالب فرآیندهای مدیریتیفرآیندهای محوری(اصلی) فرآیندهای پشتیبانی دسته بندی و در سطوح پایین تر به اختصار به نحوه انجام آنها و جریان اطلاعاتدر سازمان پرداخته می‌شود. خط مشی عمومی، مجموعه‌ای از تصمیمات به‌هم‌ وابسته است که به‌وسیله گروه‌ها(کارشناسان) با هدف دستیابی به اهداف خاص یا به‌دست آوردن ابزار مناسب برای دستیابی به آن اهداف اتخاذ می‌شود.این تصمیمات با توجه به نحوه انجام فرآیندها و بازنگری نحوه انجام آنها اتخاذ می شود.
کارکرد اصلی استراتژی، خلق مزیت رقابتی برای سازمان است و این کاراز راه خلق ارزش (با تعیین فرآیندهای کلیدی عامل موفقیت) برای کاربران انجام می شود.استراتژی را می توان از منظر ویژگی های آن تعریف کرد، یا چگونگی شکل گیری آن را توضیح داد و یا به نقش آن در موفقیت سازمان اشاره داشت.ازمنظر فرآیند ، استراتژی عبارتست از: ایجاد شایستگی های متمایز کننده در سازمان برای خلق ارزش.
روند اجرا و بررسی های انجام گرفته در مقاله  ابتدا از طراحی نقشه فرآیندهای سازمان به منظور انتقال سازمان از حالت "وظیفه گرا" به "فرآیندگرا" آغاز شده، سپس هر یک از سنجه های فرآیند به شاخصهای کلیدی عملکرد در نقشه استراتژی اتصال یافته اند، آنگاه ارتباط هر یک از فرآیندها در نقشه فرآیندها با نقشه استراتژی در نمونه عملیاتی طرح مدیریت دانش جهت مدیریت عملکرد فرآیندها براساس کارت امتیازی متوازن در سازمان هواشناسی کشور مشخص شده است.
کارت امتیازی متوازن که توسط آقایان کاپلان و نورتن از چهار منظر اصلی تشکیل شده است ولی با مطالعات فراوان  از منظر ی دیگر نیز سازمان مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا این مدل که توسعه یافته مدل اصلی کارت امتیازی متوازن می باشد بعنوان مدلی جهت ارزیابی سازمان هواشناسی تدوین شد ه است در این مقاله از طریق این مدل به بررسی و چگونگی  تهیه و تولید داده پرداخته ایم و نهایتا به نمونه ای موفق از جمع آوری داده بشکل هوشمند در سازمان هواشناسی کشور پرداخت شده بطوریکه توانسته ایم نرخ نمونه برداری داده را از ساعت به دقیقه افزایش دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meteorological Organization Performance Evaluation in data collection with Balanced Scorecard Developed Model Approach

نویسندگان [English]

  • Jafar Moharamai Azad 1
  • Naser Safaei 2
1 Islamic Azad University, Tehran Branch Center, Faculty of Engineering
2 Assistant Professor, Faculty of Industrial Engineering, KhajeNasir Al-Din Tusi
چکیده [English]

In this paper, we examine the processes of the meteorological organization and how they are categorized as organizational items. These items in each organization map the processes and the way in which the organization performs its tasks and tasks. At the macro level, processes are dominated by the processes of the central processes the main categories of support processes are categorized and at lower levels, they will briefly describe how they are conducted and the flow of information in the organization. Public policy is a set of decisions that are tied up by experts to achieve specific goals or to obtain the appropriate means to achieve those goals. These decisions are made according to how the processes are performed and how they are done. To be the core function of the strategy is to create a competitive advantage for the organization, and it can be used to create value (by defining the key factors of the success factor) for users. Strategies can be defined from the standpoint of its characteristics or how it is shaped or its role in the success of the organization. The process, strategy is intended to create distinctive competencies in the organization to create value. The process of conducting and reviewing the paper was initially initiated from the design of the organization's process map in order to transfer the organization from task-oriented to processor, then each of the process metrics are linked to the key performance indicators in the strategy map. Then, the relationship of each of the processes in the process map with the strategy map in the operational sample of the knowledge management project for managing the performance of processes based on a balanced scorecard has been identified in the meteorological organization The balanced scorecard, compiled by Kaplan and Norton from four main perspectives, was studied by many organizations from a different perspective, and ultimately this model, developed by the original model of the balanced scorecard, is a model for assessing the Meteorological Organization This paper describes how to produce and generate data through this model and ultimately have been successful in collecting intelligent data in the Meteorological Organization of the country so that we have been able to sample the data from an hour to Minutes increase

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automatic Weather Station
  • Meteorological Observation Data
  • Process Map
  • strategy
  • Balanced Scorecard