تعداد مقالات: 243

226. تهیه نقشه فرسایندگی باران استان لرستان با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

فرهاد قاسمی آقباش؛ جواد سالاروند؛ زهرا اسدالهی


227. واکاوی آماری و همدیدی سامانه بارشی منجر به سیلاب دی ماه 1398 در جنوب و جنوب شرق کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

هنگامه شیراوند؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ سید اسعد حسینی


228. ارزیابی روش های برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ علی سلاجقه


229. تحلیل تاب‌آوری اقلیمی تابش در طراحی اقلیمی شهرهای ساحلی مازندران، نمونه موردی: شهر ساحلی نور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

شهریار خالدی؛ فاطمه طاهری؛ رضا برنا


230. پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصاویر سنجنده OLI و ETM+ (مطالعه موردی: شهرستان های پارس‌آباد و اصلاندوز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

بتول زینالی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران؛ احسان قلعه


231. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مشخصات امواج در سواحل خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

محسن حاجیوند؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ عباس حق شناس؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ ایمان بابائیان


232. تحلیل شاخص توفان گردوخاک (DSI)، بسامد رخدادهای گردوخاک و دید افقی در منطقه غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ نوشین خدام؛ سارا کرمی؛ سحر تاجبخش؛ عباس رنجبر


233. پیش بینی بهترین مدل سری زمانی پارامترهای اقلیمی در حوضه آبریز هیرمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

ندا علی احمدی؛ ابراهیم مرادی؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردار شهرکی


234. بررسی رخدادهای حدی دمایی در استان آذربایجان شرقی در دوره 1428- 1388

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

فرناز پوراصغر؛ مهدی اصلاحی؛ یونس اکبرزاده


235. تحلیل فضایی آسیب پذیری زیست اقلیمی ناشی از مخاطره موج گرم در سطح کلانشهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

سوفیا خزایی کوهپر؛ غلام رضا جانباز قبادی؛ صدرالدین متولی؛ سوفیا خزایی کوهپر


236. گسیل و انتقال ذرات گردوغبار در منطقه جازموریان( مطالعه موردی: طوفان گرد و غبار 24 الی 26 نوامبر 2016)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

فرشاد سلیمانی ساردو؛ سارا کرمی؛ سعیده ناطقی


237. پیش نگری ویژگی‌های خشکسالی‌آتی تحت سناریوهای RCP در چند نمونه‌ی اقلیمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

منصوره کوهی


238. واکاوی خشکسالی‌ ایستگاه های ایران در دوره سرد سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

مهسا فرزانه؛ آزاده اربابی سبزواری


239. دورنمایی از شرایط اقلیمی دهه های آینده در پهنه جنوب شرق کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

مهسا فرزانه؛ آزاده اربابی سبزواری؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ فریده اسدیان


240. ‏بررسی سازوکار و چشمه گردوخاک فراگیر در استان خراسان رضوی توسط مدل RegCM4 و HYSPLIT: مطالعه موردی (اول ژوئیه سال 2014)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

آقای دکتر ابراهیم فتاحی؛ محسن عراقی زاده؛ الهام مبارک حسن؛ سکینه خانسلاری؛ نسیم حسین حمزه


241. بررسی روند رخدادهای حدی بارشی استان خراسان جنوبی در اثر گرمایش جهانی (بازه اقلیمی: 1989-2018)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

جمیله قلی پور؛ محمد موسوی بایگی؛ ایمان بابائیان؛ مهدی جباری نوقابی


242. بررسی پیش‌بینی‌ احتمالاتی سرعت باد ده متری با استفاده از دو روش پس‌پردازش همادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

مسعود ده ملائی؛ مریم رضا زاده؛ مجید آزادی


243. تجزیه وتحلیل سیستمی مکانیزم‌های اولیه و ثانویه موثر بر آلودگی هوای شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

امین فرجی؛ مسعود مرتضوی؛ علی حمیدی زاده