تعداد مقالات: 243

151. بررسی pH، کل مواد جامد محلول، هدایت الکتریکی، قلیاییت کل وسختی کل آب بارش در شهر تهران

دوره 1399، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 1-14

دینا عبدمنافی؛ امیرحسین مشکوتی؛ سهراب حجام


153. تحلیلی بر تغییرات بارش درایران

دوره 1398، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 13-25

رضا دوستان


154. محل شکل گیری و توزیع فضایی- زمانی کم ارتفاع های بریده موثر بر ایران

دوره 1398، شماره 39، تابستان 1399، صفحه 15-28

قاسم عزیزی؛ محمد مرادی؛ حسین رضایی


156. مقایسه و ارزیابی دقت داده‌های بارش پایگاه کوردکس با داده‌های ایستگاهی(موردکاوی: بارش تابستانه جنوب شرق ایران)

دوره 1399، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 15-32

محمدرضا سالاری فنودی؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ محسن حمیدیان پور


157. ارزیابی شاخص خشکسالی فیزیک مبنای تقاضای تبخیری در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 1399، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 15-32

اعظم عربی یزدی؛ حسین ثنایی نژاد؛ عباس مفیدی


158. تحلیل همبستگی‌های درون‌سالانه بارش هفتگی ‌با دورپیوندNAO در ایران

دوره 1400، شماره 45، بهار 1400، صفحه 15-24

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو قمشلو؛ پرویز ایران نژاد


160. نواحی امواج گرمایی ایران

دوره 1399، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 17-30

رضا دوستان؛ الهه اعتمادیان؛ آذر زرین


162. واکاوی آماری-همدید بارش‌های سنگین جنوب و جنوب غرب ایران

دوره 1398، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 27-40

کمال امیدوار؛ نساء سپندار؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی


164. تغییرات دهه‌ای میانگین بارش ماه‌‌های فصل سرد در ناحیه خزری طی نیم سدۀ اخیر

دوره 1399، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 31-46

حسین عساکره؛ نسرین ورناصری قندعلی


165. واکاوی اثر عوامل محلی در الگوی جریان باد در منطقه دریاچه ارومیه

دوره 1398، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 33-48

مصطفی کریمی؛ علی اکبر شمسی پور؛ فرامزر خوش اخلاق؛ زهرا زارعی چقابلکی


166. مروری بر مکانیسم الگوهای سینوپتیکی ناوه دریای سرخ (RST) و اثرش بر بارش‌های ایران

دوره 1399، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 33-54

قاسم عزیزی؛ الهه قاسمی کرکانی؛ ناصر ایزدی


167. بررسی و پایش خشکسالی ایستگاه‌های منتخب ایران

دوره 1399، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 33-48

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر


168. ارتباط شرایط جوی بزرگ مقیاس با بارش‌های شدید در یاسوج

دوره 1399، شماره 41، بهار 1399، صفحه 35-52

امیرحسین حلبیان؛ علیرضا دهقانپور؛ فاطمه اسلمی


171. بررسی عملکرد چهار روش کوچک‌مقیاس سازی بارش و دما تحت سناریوهای RCP مطالعه موردی: ایستگاه کرج

دوره 1400، شماره 45، بهار 1400، صفحه 43-66

آیسن یوسف دوست؛ عباس خاشعی سیوکی؛ ام البنی محمد رضاپور؛ حسین طبری


172. افزایش دقت برآورد داده‌های گمشده بارش ماهانه با الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان

دوره 1399، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 47-60

محبوبه فرزندی؛ حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ مجید سرمدی


174. بررسی عوامل هواشناختی مؤثر بر تاباوری در مقابله با گردوخاک در منطقه خاورمیانه

دوره 1398، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 49-59

ساویز صحت کاشانی؛ مهدی رهنما؛ سارا کرمی؛ عباس رنجبر؛ سحر تاج‌بخش


175. موانع‌ استفاده‌پذیری اطلاعات هواشناسی‌کشاورزی: مورد‌ پژوهی برنج‌کاران استان‌‌های شمالی کشور

دوره 1399، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 49-62

نادر نقشینه؛ رقیه معصوم پور امیرآبادی؛ فاطمه فهیم نیا؛ میترا صمیعی