تعداد مقالات: 147
127. مطالعه ی آماری و شناسایی نوع مه به کمک یک الگوریتم در مهمترین فرودگاه های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396

سحر تاجبخش


129. تدوین یک سامانه جدید پهنه‌بندی ایران ازلحاظ نیاز سرمایش در دهه‌های آینده

دوره 1396، شماره 29، بهار 1396، صفحه 125-139

حجت الله یزدان پناه؛ رضا ابراهیمی؛ فاطمه تقوی نیا


132. تحلیل بارش های روزانه تبریز جهت بررسی احتمال تواتر و تداوم روزهای خشک و مرطوب

دوره 1397، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 91-105

فخرالدین ایرانپور؛ حسن زهره وندی


133. بررسی نوسانات روانآب حاصل از ذوب برف تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم در دهه‌های آینده

دوره 1392، شماره 13، بهار 1392، صفحه 111-122

الهه قاسمی؛ ابراهیم فتاحی؛ ام السلمه بابائی


135. نقش پارامتر های آب هوایی بر عملکرد محصول بادام مطالعه موردی: سبزوار

دوره 1393، شماره 17، بهار 1393، صفحه 125-141

زهرا جوادی؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ علیرضا انتظاری


136. شناسائی و واکاوی سازوکار شکل‌گیری الگوی مکانی برف‌های جلگه مرکزی گیلان (برف دلتا) با استفاده از مدل عددی WRF

دوره 1393، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 113-125

سمانه نگاه؛ فروغ مومن پور؛ پروین غفاریان؛ نیما فرید مجتهدی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


137. حل عددی معادلات آب کم‌عمق یک‌بُعدی با روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم

دوره 1394، شماره 21، بهار 1394، صفحه 85-98

اسماعیل قیصری؛ سرمد قادر؛ علی علی‌اکبری ‌بیدختی


138. تعیین منطقه هدف بارورسازی ابرها با استفاده از مدل‌ پاشندگی

دوره 1394، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 80-91

علی فلاحی؛ فاطمه مرادیان


140. باز‌سازی دیرینه اقلیمی و پوشش گیاهی در حوضه دشت ارژن فارس در پلیستوسن و هولوسن بر اساس مطالعه‌ی گرده‌های گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396

زهرا سادات حسینی؛ شهریار خالدی؛ عبدالمجید نادری بنی


141. تحلیل آماری همدیدی بارش تگرگ در استان همدان

دوره 1395، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 115-131

فخرالدین ایران پور؛ سعید باقری


142. تعیین نوع سنجنده های هواشناسی جاده ای متناسب با شرایط غالب و خاص اقلیمی ایران

دوره 1396، شماره 29، بهار 1396، صفحه 140-154

مجید حبیبی نوخندان؛ فاطمه زابل عباسی؛ منصوره کوهی؛ شراره ملبوسی؛ محمد تقی رستگار مقدم


143. پهنه‌بندی اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل عاملی- خوشه ای

دوره 1396، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 137-149

حسن صالحی؛ ذوالفقار رضاپور؛ کیوان نامجو


146. کاربرد شبکه‌ عصبی موجک در تخمین دمای متوسط هوا شهرستان ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1396

رضا دهقانی؛ بابک شاهی نژاد


147. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1396

محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور؛ صالح کردی تمین