تعداد مقالات: 243

126. تقویم توریستی استان فارس

دوره 1392، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 107-116

عباسعلی آروین؛ اکبر شائمی؛ کبری شجاعی زاده


127. ترمیم و گسترش 127 سال آمار دمای ماهانه مشهد

دوره 1393، شماره 17، بهار 1393، صفحه 111-123

محبوبة فرزندی؛ حجت رضائی پژند؛ سید حسین ثنایی نژاد


129. استخراج پارامترهای وارونگی دمایی از تصاویر MODIS در آسمان بدون ابر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 1391، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 113-123

حامد کاچار؛ محمدرضا مباشری؛ علی‌اکبر آبکار؛ مجید رحیم‌زادگان


133. تدوین یک سامانه جدید پهنه‌بندی ایران ازلحاظ نیاز سرمایش در دهه‌های آینده

دوره 1396، شماره 29، بهار 1396، صفحه 125-139

حجت الله یزدان پناه؛ رضا ابراهیمی؛ فاطمه تقوی نیا


134. تعیین منطقه هدف بارورسازی ابرها با استفاده از مدل‌ پاشندگی

دوره 1394، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 80-91

علی فلاحی؛ فاطمه مرادیان


135. حل عددی معادلات آب کم‌عمق یک‌بُعدی با روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم

دوره 1394، شماره 21، بهار 1394، صفحه 85-98

اسماعیل قیصری؛ سرمد قادر؛ علی علی‌اکبری ‌بیدختی


136. بررسی نوسانات روانآب حاصل از ذوب برف تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم در دهه‌های آینده

دوره 1392، شماره 13، بهار 1392، صفحه 111-122

الهه قاسمی؛ ابراهیم فتاحی؛ ام السلمه بابائی


137. شناسائی و واکاوی سازوکار شکل‌گیری الگوی مکانی برف‌های جلگه مرکزی گیلان (برف دلتا) با استفاده از مدل عددی WRF

دوره 1393، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 113-125

سمانه نگاه؛ فروغ مومن پور؛ پروین غفاریان؛ نیما فرید مجتهدی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


138. تحلیل آماری همدیدی بارش تگرگ در استان همدان

دوره 1395، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 115-131

فخرالدین ایران پور؛ سعید باقری


140. نقش پارامتر های آب هوایی بر عملکرد محصول بادام مطالعه موردی: سبزوار

دوره 1393، شماره 17، بهار 1393، صفحه 125-141

زهرا جوادی؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ علیرضا انتظاری


142. پهنه‌بندی اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل عاملی- خوشه ای

دوره 1396، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 137-149

حسن صالحی؛ ذوالفقار رضاپور؛ کیوان نامجو


143. تعیین نوع سنجنده های هواشناسی جاده ای متناسب با شرایط غالب و خاص اقلیمی ایران

دوره 1396، شماره 29، بهار 1396، صفحه 140-154

مجید حبیبی نوخندان؛ فاطمه زابل عباسی؛ منصوره کوهی؛ شراره ملبوسی؛ محمد تقی رستگار مقدم


147. برآورد آماری و همدیدی بارش بیشینه محتمل در حوضه‌های جنوبغربی ایران

دوره 1398، شماره 39، تابستان 1399، صفحه 1-14

ابراهیم فتاحی؛ علی دیده وراصل؛ تهمینه صالحی پاک


148. بررسی پایداری منابع آب در حوضه زاینده رود با استفاده از شاخص‌های پایداری و مدل‌های GMS و LARS-WG (آبخوان نجف آباد)

دوره 1399، شماره 41، بهار 1399، صفحه 1-14

اشرف مکوندی؛ حسین محمدی؛ پرویز کردوانی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ سامان جوادی


149. برآورد توزیع زمانی رخداد تنش‌های گرمایی و سرمایی شدید در فضای باز شهر تهران (مطالعه موردی: منطقه 9)

دوره 1399، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 1-15

عباس رنجبر؛ فائزه نوری؛ محمد مرادی؛ ابراهیم فتاحی