تعداد مقالات: 243

76. مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد

دوره 1395، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 59-75

نوید حیدری؛ رضا دوستان؛ مجید حبیبی نوخندان


77. پیش‌بینی رواناب حوضه آبریز تیره با استفاده از پیش‌بینی کمی بارش خروجی مدل WRF

دوره 1391، شماره 12، بهار 1391، صفحه 63-75

نجمه خضریان نژاد؛ سهراب حجام؛ ابراهیم میرزایی؛ امیر حسین مشکواتی


79. واکاوی وردایی مقدار و زمان بارش در ایستگاه همدید ایلام

دوره 1397، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 63-76

محمد حسین قلی زاده


80. بررسی اثر انسو (ENSO) بر توزیع فشار سطحی بر روی خاورمیانه در دوره 2000-1971

دوره 1391، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 65-78

داود پرهیزکار؛ فرهنگ احمدی گیوی


81. تحلیل همدید اثرات پدیده بلاکینگ بر بارش‌های سیلابی فروردین‌ماه 1392 در نیمه جنوبی ایران

دوره 1395، شماره 25، بهار 1395، صفحه 67-82

مهدی محمودآبادی؛ کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ مهران فاطمی


83. ارتباط بین بارش های فصلی ایران و دمای پهنه های آبی منطقه ای

دوره 1390، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 70-92

علی اکبر رسولی؛ ایمان بابائیان؛ هوشنگ قائمی؛ پیمان زوار رضا


87. بررسی همدیدی بارش‌های فرین استان مازندران در ماه اکتبر

دوره 1394، شماره 21، بهار 1394، صفحه 49-60

فاطمه زهرا متولی طاهر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ پرویز ایران نژاد


88. مطالعه امواج گرانی- لختی براساس تغییرات بزرگ‌دامنه فشار سطح بر روی ایران

دوره 1394، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 61-68

راحله عسگری؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب‌الحجه


89. تحلیل الگوهای همدید موثر بر رخداد توفان‌های گردوخاک استان کردستان

دوره 1393، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 67-80

سمیرا قوامی؛ شهرام کبودوندپور؛ بختیار محمدی؛ جمیل امان‌اللهی


90. صحت سنجی خروجی مدل SWAN با فراسنج های اقلیمی شاهد

دوره 1390، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 69-92

مجتبی ذوالجودی؛ سیده مژگان قاضی میرسعید


91. ارزیابی و دقت سنجی روش‌های درون‌یابی مکانی در برآورد نیازهای گرمایشی و سرمایشی ایران

دوره 1392، شماره 13، بهار 1392، صفحه 73-84

منصور حلیمی؛ اشرف تخت اردشیر؛ شاه بختی رستمی


92. ساختار گردش جوی در طی بارش سنگین 21 دسامبر 1992 برروی شیراز (30 آذر 1371)

دوره 1393، شماره 17، بهار 1393، صفحه 73-90

امیر‌حسین مشکواتی؛ محمد شجاعی؛ مجید مزرعه فراهانی


93. بررسی اثر درجه‌ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی

دوره 1397، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 73-89

احمد سیفی؛ نرگس صالح نیا؛ فاطمه گل زاده خرق


94. کاربرد شبکه‌ عصبی موجک در تخمین دمای متوسط هوا شهرستان ساری

دوره 1395، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 75-86

بابک شاهی نژاد؛ رضا دهقانی


95. مدل سازی ترمودینامیکی و واکاوی همدید آلودگی هوای شهر تهران (ذرات معلق PM10)

دوره 1391، شماره 12، بهار 1391، صفحه 77-95

علی اکبر شمسی‌پور؛ زینب حسین‌پور؛ فهیمه نجیب‌زاده


96. نگرشی نو در تعیین جو تابستانه ایران

دوره 1397، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 77-88

مهدی صداقت؛ حمید نظری پور


97. واکاوی همدید پیدایش و گسترش توفند حاره ای فت در جنوب غرب آسیا

دوره 1391، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 79-98

فرزاد سلمانیان؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی اکبر شمسی پور؛ کبری زارعی


100. روند تغییرات فصلی الگوی باد در خلیج فارس

دوره 1397، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 83-100

فرشته کمیجانی؛ شهرزاد ناهید