دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اصلاح مدل رطوبتی حاکم بر نمایه شدت خشکسالی پالمر برای مناطق تحت کشت آبی و صحت‌سنجی به کمک داده‌های ماهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1395

محمد رضا کشاورز؛ مجید وظیفه دوست؛ ابراهیم فتاحی؛ امین علیزاده


2. بررسی روند درجه حرارت عمق‌های مختلف خاک در چند نمونه اقلیمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1395

مجتبی محمدی


3. ارزیابی پراکنش مکانی و ارتباط وقوع خشکسالی با کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی برپایه شاخص‌های GRI در محیط GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396

سعید عظیمی؛ مهدی اژدری مقدم؛ سید آرمان هاشمی منفرد


4. تدوین یک سامانه جدید پهنه‌بندی ایران ازلحاظ نیاز سرمایش در دهه‌های آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396

رضا ابراهیمی؛ فاطمه تقوی نیا؛ حجت الله یزدان پناه


5. عوامل کنترلی بزرگ‌مقیاس جوی مؤثر بر ایجاد پدیده گردوغبار در نیمه غربی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396

عباس رنجبر؛ فائزه نوری


6. بررسی و شبیه سازی گردوغبار تابستانی در غرب و جنوبغربی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396

نسیم حسین حمزه


7. مطالعه ی آماری و شناسایی نوع مه به کمک یک الگوریتم در مهمترین فرودگاه های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396

سحر تاجبخش


8. باز‌سازی دیرینه اقلیمی و پوشش گیاهی در حوضه دشت ارژن فارس در پلیستوسن و هولوسن بر اساس مطالعه‌ی گرده‌های گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1396

زهرا سادات حسینی؛ شهریار خالدی؛ عبدالمجید نادری بنی


9. کاربرد شبکه‌ عصبی موجک در تخمین دمای متوسط هوا شهرستان ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1396

رضا دهقانی؛ بابک شاهی نژاد


10. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کم‌فشار پاکستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1396

محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور؛ صالح کردی تمین